YOGA

ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 9.30 - 10.30 น.

มาเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ ในบรรยากาศชิวๆเป็นกันเอง ที่ ONE SALA @ONE NIMMAN

พบกันทุกวันอังคาร ( หัตถะ ) และพฤหัสบดี ( หัตถะ วิญญาสะ ) เวลา 9.30 - 10.30