May 2024

Preve Next
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

No events

No events

No events

1 Wed
ROUTINE EVENT
Tango
ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
ROUTINE EVENT

Tango

ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
2 Thu

No events

3 Fri
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
4 Sat
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT
Swing Dance
ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

Swing Dance

ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
5 Sun
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
6 Mon
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT
Yoga
ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

Yoga

ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
7 Tue
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
8 Wed
ROUTINE EVENT
Tango
ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
ROUTINE EVENT

Tango

ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
9 Thu

No events

10 Fri
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
11 Sat
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT
Swing Dance
ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

Swing Dance

ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
12 Sun
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
13 Mon
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT
Yoga
ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

Yoga

ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
14 Tue
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
15 Wed
ROUTINE EVENT
Tango
ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
ROUTINE EVENT

Tango

ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
16 Thu

No events

17 Fri
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
18 Sat
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT
Swing Dance
ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

Swing Dance

ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
19 Sun
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
20 Mon
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT
Yoga
ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

Yoga

ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
21 Tue
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
22 Wed
ROUTINE EVENT
Tango
ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
ROUTINE EVENT

Tango

ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
23 Thu

No events

24 Fri
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
25 Sat
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT
Swing Dance
ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

Swing Dance

ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
More detail
Swing Dance
26 Sun
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
27 Mon
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT
Yoga
ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

Yoga

ทุกวันจันทร์ 9.30 - 10.30 น. ทุกวันพุธ 18.30-19.30
More detail
Yoga
28 Tue
ROUTINE EVENT
One Night Ground Flea Market
ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
ROUTINE EVENT

One Night Ground Flea Market

ตลาดปล่อยของมือสอง ของวินเทจ เสื้อวง กระเป๋า เสื้อผ้า ขอ..
More detail
One Night Ground Flea Market
29 Wed
ROUTINE EVENT
Tango
ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
ROUTINE EVENT

Tango

ทุกวันพุธ 20.00 เป็นต้นไป
More detail
Tango
30 Thu

No events

31 Fri
ROUTINE EVENT
White Market
ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT
Street Food Market and Chiangmai Busking
อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking
ROUTINE EVENT

White Market

ตลาดลูกครึ่งญี่ปุ่นล้านนา รวมของแฮนเมดมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่..
More detail
White Market
ROUTINE EVENT

Street Food Market and Chiangmai Busking

อาหารเจ้าเด็ดเชียงใหม่ ราคาย่อมเยา เรารวมมาไว้ให้ที่นี่แ..
More detail
Street Food Market and Chiangmai Busking

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

Routine Event

The routine event is a One Nimman event space available every weekend for private and public bookings. Our open space makes a perfect event venue.


Special Event

The special event is a One Nimman event space available every weekend for private and public bookings. Our open space makes a perfect event venue.