วันเพ็ญ Loy Kratong Fest

พลาดไม่ได้! เตรียมแต่งไทยไปลอยกระทง ที่งาน วันเพ็ญ Loy Kratong Festพบกับบรรยากาศความสนุกสนานและมนต์เสน่ห์ของความโมเดิร์นล้านนา ผ่านเวิร์คช็อป จากโฮงเฮียนสืบสาน และ กาดหมั้วที่รวมอาหารอร่อย, เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และศิลปินเชียงใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์แสงใหม่ของยี่เป็ง เขียน ขอ แขวนโคมร่วมสมัย ต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบที่สร้างสรรค์ จาก iChiangmai