Grand Opening One Nimman

4 Apr 2018

ขอบพระคุณ คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อตีดกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท รินคำ จำกัด และครอบครัวนิมมานเหมินท์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และเป็นประธานในพิธี

บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความสนุกสนาน ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบกำลังใจดีๆให้แก่เราค่ะ

#onenimman